Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศงานลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครงาน 44 อัตรา ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ 18 – 22 กันยายน 2566

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครงาน 44 อัตรา ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ 18 – 22 กันยายน 2566


 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

 • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 14 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 22 อัตรา
 • และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลลำปาง • รายละเอียดฉบับเต็ม▼


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!