Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศงานลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครงาน 44 อัตรา / ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 4  – 15 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 4  – 15 ธันวาคม 2566


 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17  อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) 4 อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 21 อัตรา
 • ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลลำปาง

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น 6 โรงพยาบาลลำบาง ตั้งแต่วันที่ 4  – 15 ธันวาคม 2566 ในเวลาราชการ
 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!