กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 19 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ   ป.ตรี ทุกสาขา  อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ส่วนกลาง / สมัคร บัดนี้ – 29 สิงหาคม  2566


  • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  • (เงินนอกงบประมาณ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)
  • สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  • การรับสมัครสอบ
  • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ด้วยตนเอง  ที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 อาคาร 1  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 สิงหาคม 2566
  • ตามเวลาราชการ (หมดระยะเวลาในการยื่นเอกสาร เวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2566 )

 

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!