Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566งานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสมัครงานราชการ 2566สอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาฯ หลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 90,000 – 160,000 / สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2566

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาฯ หลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 90,000 – 160,000 / สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2566


 • ประกาศสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.1 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม
  1.2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
  1.3 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร

 • อัตราเงินเดือน
  อัตราเงินเดือนขั้นต้น 90,000 – 160,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร

 • กำหนดรับสมัคร และวิธีการสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2566
 • สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) เลขที่ 73/2ถนนพระรามที่ 6แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
  10400ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 689
 •  สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรม
  แห่งชาติ (www.nia.or.th) โดยยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บ
  มุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน” ส่งมาที่ งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร สำนักงานนวัตกรรม
  แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์10400 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์รับเป็นวันยื่นใบสมัคร
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน
  นวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th) โดยยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบทางไปรษณีย์
  อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]


 • รายละเอียดฉบับเต็ม
 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!