กรมพลศึกษา เปิดสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

กรมพลศึกษา เปิดสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์รับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
 • เพื่อปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และการติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)

 • คุณสมบัติ
 • 1. เพศชาย/หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป
 • 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • 3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และPower Point
  ได้เป็นอย่างดี(หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

 • เกณฑ์การพิจารณา
 • 1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครที่จัดส่งให้ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • 2. หากมีประวัติที่น่าสนใจ จะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรม
  Microsoft Office และสัมภาษณ์

 • สามารถส่งประวัติผ่านทาง email : [email protected] พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน
 • สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10 มีนาคม 2566
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 1502

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!