Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมพลศึกษา เปิดสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 12 กรกฏาคม 2566

กรมพลศึกษา เปิดสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 12 กรกฏาคม 2566


 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา
 • ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์และจัดทำแผน
 • ปฏิบัติราชการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
 • เพื่อปฏิบัติงานแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการ
 • ปฏิทินการปฏิบัติงาน ตรวจสอบข้อมูล ติดตาม ประเมินผล จัดท าเอกสารเพื่อประกอบการชี้แจงการดำเนินงาน
 • ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ ากองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยปฏิบัติงาน
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย (หากผลการปฏิบัติงานดีจะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)

 • •คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ20 ปีขึ้นไป
 •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และPower Pointได้เป็นอย่างดี(หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • สามารถส่งประวัติผ่านทาง email : [email protected]
 • พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจนสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12 กรกฏาคม 2566
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 1502

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!