มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 15000 / สมัคร 8 – 28 พ.ค. 2567

 


 • ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักวิเคราะห์เคมี
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยเกี่ยวกับไส้เดือนดิน เกษตรอินทรีย์ และกัญชาระดับอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์เคมี

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ชื่อตำแหน่ง นักปฏิบัติการห้องวิเคราะห์เคมี (จำนวน 1 อัตรา)
 • อัตราค่าจ้าง 15000 บาท (สัญญาจ้างครั้งละ 1 ปี)

 • จบการศึกษาระดับกรศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • วท.บ. ในสาขาวิชาเคมี, ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เลขที่ 151 หมู่ 7  ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
 • ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 8  พฤษภาคม –  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30  – 16.30  น. ในวันและเวลาทำการ เบอร์โทร 0 8 4 4 8 8 8 3 0 5


 • รายละเอียดฉบับเต็ม
 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!