สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษา (สมศ.)  รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / สมัคร ถึง 22 พฤษภาคม 2567


รายละเอียดการรับสมัคร  • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เปิดรับสมัคร ในตำแหน่งดังนี้

  • 1.หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  • 2.เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
  • 3.ลูกจ้างรายปี ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน จำนวน 2 อัตรา
  • 4.ลูกจ้างรายปี งานนิติการ จำนวน 2 อัตรา
  • 5.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา
  • 6.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  • โดยปิดรับการสมัคร ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2567
  • ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นใบสมัครได้ตัวตนเอง ณ สมศ. (เฉพาะวันทำการ) หรือผ่านทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราเป็นสำคัญ) หรือผ่านทาง E-mail : [email protected]


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!