สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่  ป.ตรี  / สมัครตั้งแต่ 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567


 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน
 • ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4


 • กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
 • ประกาศเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567
 • รับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) [email protected] ตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.dti.or.th ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567
 • การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

 • โดยสามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครได้ที่ Download Now
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word) คลิกรายละเอียด
 •  
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) สำหรับผู้สมัครงาน (File Word) คลิกรายละเอียด
 •  
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) คลิกรายละเอียด
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) สำหรับผู้สมัครงาน (File PDF) คลิกรายละเอียด
 •  

 • สิทธิ์สวัสดิการ
 • 1. การปรับขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 – 8% ตามอายุงาน
 • 3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 4. ค่าเล่าเรียนบุตร สูงสุด 3 คน
 • 5. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงบุคคลในครอบครัว
 • 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 7. วันหยุดประจำปีและวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
 • 8. สิทธิ์การลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน ฯลฯ ไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน
 • 9. สวัสดิการเครื่องแต่งกาย
 • 10. และสวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 •  ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • โทร 0 2980 6688 ต่อ 1133, 1137
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ใบสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!