Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร – 23 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร – 23 กุมภาพันธ์ 2567


  • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
  • ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1


  • วิธีการสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงาน
  • วิธีการสมัคร
  • ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.dti.or.th
  • ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานในรูปแบบ e-file โดยแนบใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานรวมเป็นไฟล์เดียวกันสกุล ,pdf เท่านั้น และตั้งชื่อไฟล์ด้วย คำนำหน้า ชื่อ สกุล ภาษาไทย ยกตัวอย่าง เช่น นายทรัพยากร บุคคลผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] เท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเอกสารหลักฐานการสมัครงานที่ไม่ได้ส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ถึงวันที่23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเอกสารการสมัครงานที่ส่งภายหลังวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (นับเวลาจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันเป็นหลักเท่านั้น จะไม่ได้รับการพิจารณาทุกกรณี


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ใบสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้


  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!