Latest:
งานบริษัทงานบริษัท 2567งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานกรุงเทพหางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือนสูงสุด 38,720 – 95,810 /  สมัครบัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือนสูงสุด 38,720 – 95,810 /  สมัครบัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567


  • ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

  • ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

  • ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO)
  • องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงาน ขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นสัญญาจ้างตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO) โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567


  • ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9
  • องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงาน ขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่ โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบกดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!