องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15,000 – 95,810  บาท /  สมัครบัดนี้ – 29 มีนาคม 2567


 • ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

 • ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

 • ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3
 • โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567
 • เอกสารแนบ
 • ใบรับสมัครงาน


 • ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9
 • โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567
 • ที่มา https://www.liquor.or.th/news/detail/546


 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นสัญญาจ้าง ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO)
 • โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567
 • เอกสารแนบ
 • เอกสารรับสมัครงาน
 • ที่มา https://www.liquor.or.th/news/detail/545

 



กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ





กดตรงนี้



ทางทวิตเตอร์ได้ที่




Back To Top
error: Content is protected !!