สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท)
 • จำนวน 18 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 25 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ม.6 หรือ ปวช.)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง นักบัญชี (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบัญชี

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

 • การรับสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fpo.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!