กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

 • การรับสมัคร 
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!