กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 69 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี / บรรจุทั่วประเทศ / เงินเดือนสูงสุด 16500 / สมัคร 18 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 51 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
  ทางวนศาสตร์ และ
  2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี
  หรือระดับที่สูงกว่า

   

 

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15,000–16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
  2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า

   

 

 • ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า

   

 

 • ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 9400-10,340 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง และ
  2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับที่สูงกว่า

   

 

 • ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 13 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และสาขาวิชาโยธา และ
  2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า


 • การรับสมัครคัดเลือก
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)   18 กันยายน – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครคัดเลือกฯ เข้าไปที่ https://forest.thaijobjob.com หัวข้อ “ข้าราชการ เลือก “ปี 2566 ”


Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!