สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 18 – 22 ก.ย. 2566


  • ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำจังหวัดน่าน
  • ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวประจำจังหวัดน่าน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน
  • ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!