กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
 • นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เดือนละ 15000 บาท

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เดือนละ 15000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน ชั้น 2
 •  ตั้งแต่วันที่ 4  พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 13  พฤศจิกายน 2563   ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า
 • เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00  น. ภาคบ่าย เวลา 13.30  น. ถึง 16.30 น

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!