Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานรัฐวิสาหกิจสมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหางานบริษัทหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานรัฐวิสาหกิจ

ทีโอที TOT เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / ไม่จำกัดภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ทีโอที TOT เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / ไม่จำกัดภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2563

 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพมหานคร
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักบริหารงานทั่วไป

 


 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคคลภายนอก อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับลูกจ้างนิติบุคคล ไม่จำกัดอายุ ซึ่งปัจจุบันต้องทำงานให้กับ ทีโอทีและมีประสบการณ์การทำงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน
 • สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งตามประกาศฯ ทั้งนี้ ต้องนำ
 • หลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ มายื่นในวันสอบข้อเขียน
 • กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนน การทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบ ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

 • การเปิดรับสมัคร
 • สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th=>เกี่ยวกับทีโอที => สมัครงาน => สมัครงานกับ ทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และดำเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-574-9490 – 2,02-505-1586 – 7 (คุณนิวัฒน์, คุณจารุณี, คุณพรสิริ, คุณปริมประภา, คุณปุณยวีร์)
 •  ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!