Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)  ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค 
 • จำนวน 5 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ /  ส่วนภูมิภาค  หลายจังหวัด
 • จำนวน 3 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการ ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจบัญชี ทางการตลาด

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ /  ส่วนภูมิภาค  หลายจังหวัด
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด  ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9  – 13 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://opsmoc.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!