สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567


 • ประกาศจังหวัดลำปาง
 • เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ “บัณฑิตแรงงาน” ประจำอำเภองาว ประจำอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 • -อัตราเงินเดือน 15,000 บาท / เดือน ตลอดสัญญาจ้าง
 • -ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567


 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 นี้
 • ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 • ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) • อ่านรายละเอียดฉับบเต็ม

 

 
 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!