กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 22 – 26 มกราคม 2567  • การรับสมัครสอบ
  • การรับสมัคร ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. (https:/www.otepc.go.th) หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”
  • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ไทย ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยัง
  • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • ตั้งแต่วันที่ 22 –  26 มกราคม 2567  โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ เอกสารการสมัคร ที่ส่งภายหลังวันปิตรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   0 2 2 8 0 2 8 3 7 หรือ 0 8 9 6 6 3 1 9 3 5


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!