กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • กลุ่มงานบริการ
  (1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  (2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  (3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
  (4) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา
  (5) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 อัตรา
  (6) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  (7) ผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 20 อัตรา
 • กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
  (8) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
  (9) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  (10) นายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
  (11) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  (12) นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  (13) พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  (14) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  (15) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
  (16) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
  (17) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 52 อัตรา
  (18) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
  (19) นักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  (20) สัตวแพทย์ จำนวน 10 อัตรา


 • ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!