โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  – 19 เมษายน 2567 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งแพทย์แผนไทย กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1  อัตรา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • กรณีสมัครด้วยตนเอง
 • ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.suanprung.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
 • หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
 • สมัคร  – 19 เมษายน 2567  ในวันและเวลา ราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30  น.
 • กรณีสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ ww.w.suanprung.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารใบสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศฯ และจัดส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  saraban_sp@suanprung.go.th สมัคร  – 19 เมษายน 2567 โดยส่งเอกสารการสมัครฯ ไม่เกินวันที่ 19 เมษายน  2567

 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!