องค์การสวนสัตว์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566


รายละเอียดการรับสมัคร

 • ประกาศสำนักพัฒนาธุรกิจ
 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 • ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ตำแหน่งลูกจ้างรายวัน
 • ปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาธุรกิจ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา ทุกวิชา
 • จำนวน 500 บาท  จำนวน 1 อัตรา

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง
 • หรือผ่านช่องทาง E–mail: [email protected]
 • ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 

[/expander_maker]
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!