กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

ข้าราชการ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,560 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 • เงินเดือน 11,500 – 12,560 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน 11,500 – 12,560 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,560 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://dft.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563

พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง นิติกร 
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://dft.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!