องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครลูกจ้าง ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 20,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  20,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในระดับเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

 • การรับสมัคร 
 • ผู้สนใจสามารถส่งอีเมล์แนะนำตนเอง พร้อมกับประวัติ (Resume) ผลการศึกษา (Transcript) และคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ TOEIC, TOEFL, ILETS มายัง email: [email protected] ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!