กองคุ้มครองเด็ก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองคุ้มครองเด็ก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สาขาสังคมศาสตร์, สาขานิเทศศาสตร์, สาขาการสื่อสารมวลชน, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขารัฐศาสตร์หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์

 • ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 • การรับสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคุ้มครองเด็กเยาวชน  ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น 
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!