กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมแบะทรพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง เลขที่ 1/19 หมู่ 3 ถนนเก้าแสน ซอย 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 – 25 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย เลขที่ 412 ถนนเชียงคาน-ปากชม ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จ.เลย
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี เลขที่ 99 หมู่ 9  ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • (สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 18 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง
 • (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เลขที่ 79/1 ถนนวิเชียรชม 18 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 23 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • (กองกฎหมาย)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมนวลจันทร์ ชั้น 2 อาคารกองตรวจการประมง กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!