Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศลำปางสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานลำปาง

ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัคร 18 – 22 กันยายน 2566

ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัคร 18 – 22 กันยายน 2566


 • ประกาศกรมท่าอากาศยาน
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน
 • ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลำปาง
 • ด้วยเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรร
 • และจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง 1 ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลำปาง

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลำปาง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 •  ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 15000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 • จำนวน 4  อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 11500 .- บาท

 

 • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 10,000.- บาท

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือก และยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ ท่าอากาศยานลำปาง
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ณ ท่าอากาศยานลำปาง ระหว่างวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
 • ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 8.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.)
 • โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!