ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สมัคร 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567


 • ประกาศกรมท่าอากาศยาน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลำปาง กรมท่าอากาศยาน

 •  ตำแหน่งที่รับสมัคร


 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือก และยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ ท่าอากาศยานลำปาง
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ณ ท่าอากาศยานลำปาง
 • สมัคร  4 มีนาคม – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 8.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.)
 • โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!