กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา / สมัคร 27 ก.พ. – 24 มี.ค. 2567


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท
 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 10 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวส. , อนุปริญญา
 • รายละเอียดวุฒิ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง และ

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือสูงกว่า


 • การเปิดรับสมัคร
 • รับสมัคร  27 กุมภาพันธ์ 2567 – 24 มีนาคม  2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางเว็บไซต์  https://hss.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!