ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)


 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)
 • ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th 

 • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 e-Exam
 • และค้นหารายชื่อตามขั้นตอนดังนี้
 • 1. กดปุ่มค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ
 • 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนและกดค้นหา หากไม่พบข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงาน ก.พ. ตามเบอร์ติดต่อที่หน้าเว็บไซต์
 • 3. หากต้องการค้นหารายชื่อในไฟล์ PDF ของศูนย์สอบของท่าน ให้นำเลขประจำตัวสอบในขั้นตอนที่ 2 ไปค้นหาในไฟล์ PDF ได้ต่อไป

 • และสามารถอ่านประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ e-Exam 2567 ได้เช่นเดียวกันบนหน้าเว็บไซต์
 • โดยผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป • ที่มา


 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)
 • เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ

 • ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

 • * กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
  (หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567)

 • ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567
  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567
  ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
  (หมายเหตุ **การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ**)

 • เงื่อนไข*** 1. ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
  2. สมัครสอบ e-Exam แล้วจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567
  3. จะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1 – 5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบแล้ว จะเปิดรอบสอบที่ 6 – 10 ของศูนย์สอบนั้นให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11 – 15กดเพื่อดูรายละเอียด และที่มา   ต่อ

กดตรงนี้

 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจerror: Content is protected !!