สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ตั้งแต่ 4 – 25 มกราคม 2564

  • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
  • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • อัตราเงินเดือน 15000 บาท หรือตามที่ ก.พกำหนด
  • จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
  • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้ ได้รับปริญญาตรี
  • หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  •  เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว

  • การรับสมัครสอบ
  •  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 4  มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง .
  • ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com/

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!