กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา ตั้งแต่ 24 – 27 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา ตั้งแต่ 24 – 27 ธันวาคม 2563

 • ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 5 อัตรา
 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และชุมชนท่องเที่ยว มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
 • โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดการจ้างงาน
 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 • ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน
 • ตำแหน่ง “นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
 • จำนวน 5 อัตรา
 • ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 • ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2564  – 31  มีนาคม 2564  (3 เดือน)
 • อัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15000 บาท

 • คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19)
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล หรือ จังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยในการอำนวยการด้านการตลาดออนไลน์ สามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาด การประชาสัมพันธ์และบริการต่าง ๆ ในระบบ Internet
  เช่น Webboard, YouTube, Facebook , Email เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในด้านงานตลาด สามารถเขียน Content เพื่อสนับสนุนเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอได้
 • มีอัธยาศัย ทัศนคติ และความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

 • การรับสมัครคัดเลือก และเงื่อนไขการรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน http://cep.cdd.go.th/
 • และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 27  ธันวาคม 2563
 • ระหว่างเวลา 8.30  น. ถึง 16.30 น. ณ ห้อง C1 อาคาร ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!