องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 15 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสงเคราะห์ทหาร

Read more

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา / สมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครงานประจำปี 2566 จำนวน 190 อัตรา /ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ / สมัคร 27 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครงานประจำปี 2566 จำนวน 190 อัตรา /ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ / สมัคร 27 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี สมัครบัดนี้ ถึง 4 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 445 อัตรา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566

Read more

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 16500 / สมัคร 9 – 27 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพลังงาน เปิดร

Read more

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัคร 13 ธันวาคม 2565 – 11 มกราคม 2566

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 13 ธันวาคม 2565 – 11 มกราคม พ.ศ. 2566

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 19500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565

Read more

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 56 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / บรรจุทั่วประเทศ / เงินเดือนสูงสุด 16500 / 4 – 24 มกราคม 2566

กรมป่าไม้ เปิดรับสมั

Read more

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 17380 / 26 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 17380 / 26 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566

Read more
error: Content is protected !!