กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / สมัคร 26 ธันวาคม 2565 – 25 มกราคม 2566

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
  ทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 15 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 9 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในทุกสาขาวิชา


 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565   เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 25 มกราคม  2566  เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ในการสมัครของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
 •  https://m-society.thaijobjob.com หัวข้อ “ข้าราชการ
 • https://hrm.m-society.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
 • https://www.m-society.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!