กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 20,000 บาท สมัคร 2 – 13 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 20,000 บาท สมัคร 2 – 13 พฤษภาคม 2565

 • รายละเอียดและเงื่อนไขข้อตกลงของการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก
 • ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัยและจัดการระบบฐานข้อมูล

 • ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

 • นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System Development)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server,CentOS Ubuntu หรือระบบใกล้เคียงที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เงินเดือน 20000 บาท

 

 • นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Programmer)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server, CentOS, Ubuntu หรือระบบใกล้เคียงที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เงินเดือน 20000 บาท

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่  2 – 13  พฤษภาคม  2565  ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 • และทรัพยากรด้านสาธารณภัยและจัดการระบบฐานข้อมูล  ครัังที่ 2 ภายในวันที่ 2 – 13 พค. 65 คลิกที่นี่ 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!