สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 445 อัตรา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุ
  • และแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1 / 2565
  • โดยดาวน์โหลดใบสมัครตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ และยื่นใบสมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566  • รายละเอียด 

 
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!