Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 19,500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 26 ธันวาคม 2565 – 25 มกราคม 2566

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 19,500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 26 ธันวาคม 2565 – 25 มกราคม 2566


 • รับสมัคร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน : 19,500 บาท
 • ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 • (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
 • (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 • (4) เขียนชุดคำสั่ง แก้ไขชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง และแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • (5) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 • (6) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้ง การปรับตั้งค่าระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 • (7) ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น
 • (8) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • (9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
 • (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 25 มกราคม  2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th
 • หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ https://rlpd.thaijobjob.com รับสมัครสอบออนไลน์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!