กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / สมัครตั้งแต่ 6 ธันวาคม – 4 มกราคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

  • ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ 3/2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
  • ด้วย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย
  • มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในอาวุโส และเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้


  • กำาหนดการรับสมัคร
  • ระยะเวลาการขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 4 มกราคม พ.ศ. 2566

  • วิธีการรับสมัคร

  •  สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของบริษัท  https://recruit.egati.co.th/
  • หรือ สมัครผ่านทางอีเมล [email protected]
  • หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 2 อาคาร ท.083 สำนักงานกลาง กฟผ. เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!