สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15,000 สมัคร  สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15,000 สมัคร  สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565


รายละเอียดการรับสมัคร

 • กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน


 • ลักษณะงาน
  1. มีความรู้ความสามารถด้านสื่อวิดีโอ และใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Adobe Photoshop,
  Adobe Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกและแบนเนอร์
  2. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Microsoft Office
  3. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานบริหารทั่วไป การติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
  มอบหมาย

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สัญชาติไทย
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  การรับสมัคร
  ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารแนะนำตัว (resume) พร้อมพร้อมแนบผลงาน ระเบียนแสดงผลการศึกษา
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่าย ส่งมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  [email protected] รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 209 3545 (คุณกิตติพันธุ์) ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!