กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประกันสังคม

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาและอื่นๆ  เงินเดือน18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 22  พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับส

Read more

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่ 9 – 14 พฤจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรร

Read more

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 4 – 13 พฤจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Read more

ทีโอที TOT เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / ไม่จำกัดภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ทีโอที TOT เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / ไม่จำกัดภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!