องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,900 บาท สมัครบัดนี้ – 16 มิถุนายน 2566

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,900 บาท สมัครบัดนี้ – 16 มิถุนายน 2566


  • รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สำนักตรวจสอบภายใน
  • จำนวน 1 อัตรา

  • เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน  1 อัตรา
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • สาขาบัญชี สาขาการเงิน/สาขา  นิติศาสตร์/สาขารัฐศาสตร์/สาขาเศรษฐศาสตร์/สาขาศิลปศาสตร์
 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!