องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,900 บาท ตั้งแต่ 8 – 23 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,900 บาท ตั้งแต่ 8 – 23 ธันวาคม 2565


รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สำนักตรวจสอบภายใน
  • จำนวน 1 อัตรา

  • เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน  1 อัตรา
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบัญชี สาขาการเงิน/สาขา  นิติศาสตร์/สาขารัฐศาสตร์/สาขาเศรษฐศาสตร์/สาขาศิลปศาสตร์กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!