กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 230 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 21 ธันวาคม – 12 มกราคม 2567


 • ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 45 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 10 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 10 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 70 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 60 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 35 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึ ที่สมัครของแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้ สามารถนำผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ การศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้
 • ในกรณีผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่ว ของสำนักงาน ก.พ. สามารถสมัครและเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแห (สอบข้อเขียน) ได้ โดยผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จะ นำหลักฐานว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ส่งให้กรมส่งเส การปกครองท้องถิ่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์

 • การรับสมัครสอบ
 • รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต สมัคร 21 ธันวาคม – 12 มกราคม 2567 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์  https://dla.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ติดตามทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!