สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครพนักงานราชกา 14 อัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 21000 / สมัคร 10 – 16 มิถุนายน 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  เงินเดือน : – บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : –
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์
  เงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 19,500 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท)
  เงินเดือน : 21,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 7 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • เปิดรับสมัคร  10 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 • ทางเว็บไซต์ :  https://tpso.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!