สำนักงานศาลปกครอง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครทาง online  12 – 26 มิถุนายน 2567

สำนักงานศาลปกครอง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเ […]

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 8 พ.ค. 2567

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 8 พ.ค. 2567

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  – 19 เมษายน 2567 

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  – 19 เมษายน 2567 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) รับสมัครงาน/ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) ร […]

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน สมัคร – 18 มีนาคม 2567

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 9 – 17 พ.ย. 2566 (กดดูรายละเอียด)

กองบิน 41 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4  – 8 มีนาคม 2567

กองบิน 41 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4  – 8 มีนาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 21 ก.พ. – 8 มี.ค. 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 21 ก.พ. – 8 มี.ค. 2567

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 สมัคร 16 – 27 ก.พ. 2567

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 สมัคร 16 – 27 ก.พ. 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ม.3 เงินเดือน 10,430 + ค่าครองชีพ 2,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ม.3 เงินเดือน 10,430 + ค่าครองชีพ 2,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top
error: Content is protected !!