ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 สมัคร 16 – 27 ก.พ. 2567


 • ประกาศศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2567 

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • หน่วยงานที่ปฏิบัติ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์, การวางแผน, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหาร, สถิติ

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ตามกำหนดระหว่างวันที่ 16 – 27  กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มอำนวยการ
 • ศนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เลขที่ 548 ถนนเชียงใหม่ ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!