Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศงานเชียงใหม่สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองบิน 41 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4  – 8 มีนาคม 2567

กองบิน 41 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4  – 8 มีนาคม 2567


  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • ด้วย กองบิน 41 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน เพศ และค่าตอบแทนที่จะได้รับ


  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับพร้อมกับยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
  • เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  • ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 โทร.๐ ๕๓๒๘ ๑๐๑๒ – ๑๕ ต่อ ๕-๗๒๑๓, ๕-๗๒๔๔, ๕-๗๐๕๓


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!