fbpx

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุข จั

Read more

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 21 สิงหาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานสาธารณสุขจั

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 – 24 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศึกษาธิการจั

Read more

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 13 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนน่านปัญญานุก

Read more

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอุตสาหกรรมจั

Read more

ศูนย์หม่อนไหม ฯ จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 – 12 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์หม่อนไหม ฯ จังห

Read more

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานชั่วคราว 6 อัตรา เปิดรับสมัครในวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่าน รับสมั

Read more

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 -19 มกราคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมั

Read more
error: Content is protected !!