สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / ปวช. ปวส. ป.ตรี / สมัคร 9 – 19 ตุลาคม 2566  • ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

  • ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่


  • ได้แก่
  • จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์
  • จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี


  • รายละเอียดตำแหน่ง และ คุณสมบัติ ฉบับเต็ม ∇
  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!