fbpx

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2563 (รายนละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจรจาการค้าระหว่า

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 13 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพ

Read more

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรีขึ้นไป หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุม

Read more

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุข จั

Read more

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 21 สิงหาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานสาธารณสุขจั

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 – 24 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศึกษาธิการจั

Read more

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 – 13 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่าน รับสมั

Read more

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 13 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนน่านปัญญานุก

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน – 6 พฤษาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Read more
error: Content is protected !!