• ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง ครูผู้สอน / พนักงานพิมพ์เบรลล์ จำนวน 7 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
  สาขาวิชาที่รับสมัคร
  (1) วิชาเอกวิศวะภูมิสถาปัตย์ 1 อัตรา
  (2) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
  (3) วิชาเอกกิจกรรมบ าบัด 1 อัตรา
  (4) วิชาเอกเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
  (5) วิชาเอกการเงิน/บัญชี 1 อัตรา
  (6) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เบรลล์
  สาขาวิชาที่รับสมัคร
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 1 อัตรา
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 353 หมู่ 8 ถนนคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 112235
  ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สามารถ ดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ที่นี้
  ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน / พนักงานพิมพ์เบลล์
 • https://drive.google.com/file/d/1_lxCfYEgMbcIxqkH0baF4Tec-OvwxvjE/view
  สามารถปริ้นเอกสารใบสมัครมายื่นในวันสมัครด้วยตนเอง


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 • ที่มา • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!