สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
 • จำนวน 7 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ

 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://sepo.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ





กดตรงนี้





ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!