กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

 • รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เดือนละ 15000 บาท
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
 •  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564
 • ที่กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร (ชั้น 5) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!